Pashula Archives | Christian Songs in Telugu

Tagged: Pashula


Kreesthu Puttenu

Kreesthu Puttenu

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో పాపమంతయు రూపు మాపను సర్వలోకమున్ విమోచింపను రారాజు పుడమిపై జన్మించెను సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరమానందమే (2) అరె గొల్లలొచ్చి జ్ఞానులొచ్చి యేసుని చూచి కానుకలిచ్చి పాటలుపాడి నాట్యములాడి పరవశించిరే పరలోక దూతాలి పాట పాడగా పామరుల హృదయాలు పరవశించగా (2)...

Mana Yesu Bethlahemulo

Mana Yesu Bethlahemulo

మన యేసు బెత్లహేములో చిన్న పశుల పాకలో పుట్టె (2) పాకలో పుట్టె పాకలో పుట్టె (2) ||మన యేసు|| గొల్లలంతా దూత ద్వారా యేసుని యొద్దకు వచ్చియుండిరి (2) వచ్చియుండిరి నమస్కరించిరి (2) ||మన యేసు|| జ్ఞానులంతా చుక్క ద్వారా యేసుని యొద్దకు వచ్చియుండిరి (2)...