lokamunu vidichi vellavalenuga | Christian Songs in Telugu

lokamunu vidichi vellavalenuga

లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా
సర్వమిచ్చటనే విడువా వలెన్
విడువా వలెన్
1.యాత్రికులము ఈ దుష్టలోకములో
పాడులోకములో మనకేది లేదు
ఏ విషయమందైన గర్వించలేము
జాగ్రత్తగానే నడుచు కొనెదము
2.మన ఈర్ష్య కపటా ద్వేషాలు విడచి
నిజ ప్రేమతోనే జీవించెదాము
నిష్కళంకులమై శుద్ధూలమై
పరిపూర్ణతాను చేపట్టుదాము
3.ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూచెదాము
ఎంతా అద్భుతోమో సౌంధర్య నగరం
ప్రభువు చెంతాకు వెళ్ళేదాము
విజయోత్సవముతో ప్రవేశించెదము


Related Posts